Dagblad van het Noorden: 'Leugens en bedrog in het weeshuis'

[16 december 2014]
Vorige week waren de noordelijke dagbladen aan de beurt: een twee pagina's groot artikel over de verdorven toestanden in weeshuizen in Cambodja. De artikelen in de landelijke dagbladen werden nog eens dunnetjes overgedaan. 
Hoe worden de naïeve toeristen om de tuin geleid: "Chan Sinet was vijftien jaar toen ze een brief moest schrijven aan Japanse donateurs. Ze schreef dat ze gelukkig was, veel leerde en elke dag goed te eten kreeg. Ook schreef ze dat ze blij was dat ze in een weeshuis kon opgroeien. Als de gulle gevers langskwamen, lachte ze zo vrolijk mogelijk en liet ze hen haar net opgeruimde kamer zien. Soms voerde ze samen met andere weeskinderen een traditionele dans op. "Die hadden we dan op verzoek van de directeur ingestudeerd", vertelt ze. (..) Ze werd gedwongen te liegen. In werkelijkheid was haar leven een regelrechte hel."

Deze artikelen zijn allemaal nog gevolg van de Unicef-campagne 'Children are not tourist attractions'. Het tragische verhaal van Somaly Mam wordt in een kader uiteengezet. Zij was een rolmodel: vroeger misbruikt in Cambodja, later vanuit het westen actie ondernemend tegen de misbruikpraktijken. Maar wat bleek: ze had haar trieste jeugd zwaar overdreven ten behoeve van haar missie tegen het misbruik. Inmiddels is zelfs haar stichtiing opgeheven

Je kunt het gehele artikel ook op de website van Leeuwarder Courant lezen. Moet je wel even jezelf aanmelden, dan kun je 10 artikelen gratis lezen online. 


« Terug naar nieuwsblog