GoTanzania-column: "Vrijwilligerswerk voor volwassenen"

"Vrijwilligerwerk voor volwassenen"
Zo’n zinnetje doet me onwillekeurig denken aan vergelijkbare zinnetjes,  zoals “Basisschool voor kinderen”, “Peuterspeelzaal voor peuters”, “Universiteit voor studenten”. Oftewel: een open deur.  Helemaal nietszeggend. Of, in wat hedendaagsere taal: ‘duhhhhh!!!”

Je kunt er ook anders naar kijken. Bijvoorbeeld door eruit te constateren, dat er kennelijk ook vrijwilligerswerk voor ónvolwassen bestaat. Zoals er banen zijn voor mensen die nergens voor geleerd hebben. Ah, daar wordt de associatie met de hedendaagse praktijk van internationaal vrijwilligerswerk concreter!

Het zinnetje komt van een acquisitiegerichte nieuwsbrief van de firma Projects Abroad, marktleider in Nederland voor wat betreft vrijwilligerswerkarrangementen. De bedoeling van deze actie: laten zien, dat we óók projecten aanbieden voor, tja…., voor volwassenen dus.
Het specifiek aanschrijven van ‘volwassenen’ impliceert maar één ding: het is nodig om bij dit marktsegment (volwassenen) nog even éxtra onder de ogen te brengen, dat OOK ZIJ heel goed vrijwilligerswerk kunnen doen. En dus dat het leeuwendeel van ‘de markt’ bestaat uit ‘niet-volwassenen’.
Tja, de realiteit.

‘Back in the old days’ gold dat vrijwilligers mensen waren die werden uitgezonden naar bestaande projecten, verlegen zittend om specifieke expertise, ter plekke (in de 3e wereld) niet aanwezig. Bij uitstek: volwassenen.
Tegenwoordig heb je ook deze vrijwilligers nog wel. Misschien wel net zoveel als toen. Maar er is een andere, parallelle markt ontstaan: die van het vrijwilligerstoerisme. Gewoon een ‘niche’ op de reismarkt. Deze niche heeft zich vooral gericht op ‘jongeren’. En ook op hun ouders. Ouders die het ook fijn vinden, dat hun outgoing kinderen misschien wel kiezen voor een ‘voluntourism’-arrangement in plaats van wild te gaan backpacken aan de andere kant van de wereld.

Nou ja, de discussie over dit maatschappelijke dilemma – wat doén deze vrijwilligers nu voor goed cq. kwaad in maatschappelijk en ethisch perspectief? – voeren wij en vele anderen op meerdere fronten. Blijft evenwel navrant hoe Projects Abroad uit deze marketingactie laat blijken, hoe ze enerzijds poogt (ook) vrijwilligerswerkprojecten in de markt te zetten op basis van ‘maturity’ en deskundigheid (overigens ook en nog steeds tegen een schaamteloos hoge vergoeding), doch anderzijds juist hiermee compleet het zo totaal foute concept van ‘vrijwilligersprojecten voor onvaardige onvolwassenen’ adopteert.

===

Zie de nieuwsbrief van Projects Abroad


« Terug naar nieuwsblog