Volunteer Correct en GoTanzania -onderzoek: de bekendste Nederlandse vrijwilligersuitzendcentrales vergeleken

Volunteer Correct en GoTanzania hebben onderzoek gedaan naar achtergrond en kenmerken van een zestal belangrijke vrijwilligersuitzendorganisaties, vooral mikkend op vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden. Het onderzoek heeft zich volledig gericht op de informatie die de organisaties via hun websites ontsluiten. Bij het onderzoek zijn de volgende organisaties betrokken: Projects Abroad, Travel Active, Activity International, SIW, Be More en Doingoood. 
De organisaties zijn op 10 thema’s middels een vijfpuntsschaal-score per thema met elkaar vergeleken. De eindscore betreft een relatieve score, dus de haalbare maximumscore is 100%.

Het onderzoek wijst uit dat drie van de zes organisaties op een vergelijkbare score uitkomen. Doingoood en Be More scoren hierbij iets hoger dan SIW (resp. 70,5%, 72,5% en 66%), doch hierbij dient in acht te worden genomen, dat SIW als organisatie zelf ook uit louter vrijwilligers bestaat. De organisaties Travel Active en Activity International scoren alles bij elkaar genomen enigszins lager: resp. 57,5% en 53%. Projects Abroad eindigt als laatste met een score van slechts 33%.

In dit onderzoeksrapport worden per thema de resultaten nader toegelicht in afzonderlijke hoofdstukken. De overall-resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in het hoofdstuk ‘Conclusies’. Het gehele onderzoeksrapport is online beschikbaar.


« Terug naar nieuwsblog